Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego AMI

aktualizacja 25.05.2018 RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) AMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, KRS), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer rachunku bankowego;

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest AMI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349090, posługująca się numerem NIP 7010220505, REGON 142252792, („AMI”);

3) Kontakt : Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z AMI w formie tradycyjnej na adres siedziby AMI, tj. AMI Sp. z o.o.  ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@ami.net.pl

4) Cele i podstawa przetwarzania:
W związku z tym, że łączy Państwa umowa zawarta z AMI, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych AMI, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego AMI (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z AMI (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników AMI (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
h) w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: nasi pracownicy, współpracownicy, partnerzy handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach, kancelarie prawne, firmy archiwizujące dokumentację, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6) Okres przechowywania: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
wyrażonych przez Państwa dobrowolnych zgód możemy przetwarzać dane do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów AMI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do rozwiązania umowy łączącej Państwa z AMI;

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

11) Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z AMI w formie pisemnej na adres siedziby AMI, tj. AMI Sp. z o.o. ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Sklep Internetowy AMI (dalej: „Sklep Internetowy AMI” lub „Sklep”) prowadzony jest pod adresem www.ami.net.pl.

Zasady funkcjonowania Sklepu określa niniejszy Regulamin:

I. Postanowienia ogólne

1.Właścicielem Sklepu Internetowego AMI jest AMI Spółka z o.o. z siedzibą ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa, NIP: 7010220505, REGON: 142252792, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000349090.

   2. Sklep Internetowy AMI prowadzi sprzedaż detaliczną i oferuje artykuły luksusowe dostępne jednocześnie w Sklepie Stacjonarnym AMI, pod adresem: Rezydencja Opera, ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa, w godzinach: poniedziałek – piątek 11.00 – 19.00, soboty 11.00 – 15.00. Zakupów w Sklepie Internetowym AMI dokonywać można całą dobę, we wszystkie dni w roku, pod warunkiem technicznego funkcjonowania Sklepu. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego AMI obsługiwane będą wyłącznie w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

   3. Ze sklepem Internetowym AMI można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem info@ami.net.pl lub telefonicznie +48(22) 323 76 96, w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

   4. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego AMI oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

   II. Ogólne zasady sprzedaży

   1.Artykuły prezentowane przez Sklep Internetowy AMI nie różnią się jakością od towaru oferowanego w Sklepie Stacjonarnym, są fabrycznie nowe i objęte gwarancją. 

   2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym AMI są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. 

   3. Ceny prezentowanych artykułów nie zawierają kosztów ich dostawy. Koszty dostawy określone są w aktualnym cenniku dostaw (dostawa i koszty) dostępnym na stronach Sklepu Internetowego AMI. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, w szczególności, gdy wartość zamówienia przekroczy określony w ww. cenniku próg minimalny. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich i serwisu InPost. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru w sklepie stacjonarnym AMI. 

   4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT wedle życzenia Klienta, które należy zaznaczyć podczas składania zamówienia. W przypadku braku takiego określenia wystawiony zostanie paragon. 

   5. Sklep Internetowy AMI zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania oferty handlowej.

   6. Ceną obowiązującą Klienta jest cena wskazana w ofercie handlowej Sklepu Internetowego AMI. Cena ta powtarzana jest w e-mailu potwierdzającym rezerwację towaru.

   7. Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar: 
   a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie Sklepu stacjonarnego AMI.
   Sklep Internetowy AMI zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
   b) przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail potwierdzający rezerwację towaru wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty we wskazanym w e-mailu terminie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego AMI, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

   Rachunkiem bankowym AMI do płatności przelewem jest rachunek Santander nr
   05 1090 1043 0000 0001 1866 5420

   c) płatność w kanale elektronicznym - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

   W sklepie internetowym AMI dostępne są następujące formy płatności:
   Karty płatnicze:
   *Visa
   *Visa Electron
   *MasterCard
   *MasterCard Electronic
   *Maestro

   8. Zamówienie może zostać anulowane jeśli nie uda się z autoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy obsługującej transakcje lub jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni roboczych od dnia zamówienia na konto bankowe Sklepu Internetowego AMI. Płatność może być uiszczona w innym terminie za zgodą Sklepu Internetowego AMI. Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, z chwilą upływu terminu na dokonanie jej odbioru. 

   III. Zasady składania zamówień

   1.Podstawą do realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenie przez Klienta, z wykorzystaniem systemu zamówień Sklepu Internetowego AMI. W szczególnych przypadkach, za zgodą Sklepu, zamówienia mogą być składane telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

   2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy AMI zastrzega sobie prawo do ich telefonicznej weryfikacji lub anulowania i usunięcia zamówienia.

   3. Wszystkie zamówienia, z wyłączeniem zamówień za pobraniem, które nie wymagają potwierdzenia płatności, są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty lub po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów. Podstawowym warunkiem zrealizowania zamówienia jest posiadanie przez Sklep Internetowy AMI zarezerwowanego towaru w swoim asortymencie, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia. W razie braku danego produktu, Klient zostanie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.

   4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji towaru. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym AMI w celu ustalenia statusu swojego zamówienia.

   5. W razie wątpliwości, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się chwilę wysłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

   6. Klient Sklepu Internetowego AMI jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.

   IV. Szczegółowe zasady dostawy zamówień

   1.Sklep Internetowy AMI dokonuje wysyłki zakupionego towaru na adres i według danych wskazanych w zamówieniu. Za poprawność podania danych do wysyłki odpowiada Klient.

   2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych może upłynąć od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach Sklepu Internetowego AMI, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta w celu potwierdzenia dalszej chęci realizacji zamówienia przez Klienta. 

   V. Prawo odstąpienia od umowy

   1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru na zasadach wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Odstąpienia od umowy można dokonać w stosunku do wszystkich lub niektórych zakupionych produktów. 

   2. Odstąpienia od umowy należy dokonać składając oświadczenie woli poprzez pełne i prawidłowe wypełnienie Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy, które dostępne jest na stronach Sklepu Internetowego AMI. Oświadczenie to należy przesłać wraz ze zwracanym towarem, dołączając je do przesyłki. W przypadku przesłania ww. oświadczenia odrębnie od zwracanego towaru, towar ten musi zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.

   3. Wszelką korespondencję i przesyłki związane z uprawnieniami określonymi w niniejszym rozdziale V Regulaminu należy przesyłać na adres sklepu stacjonarnego AMI, tj.:
   AMI Sp. z o.o., Rezydencja Opera, ul.Niecała 7, 00-098 Warszawa.

   4. Przy odstąpieniu od umowy Sklep Internetowy AMI dokona zwrotu zapłaconej ceny wraz z kosztem dostawy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Konsument.

   5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie używany, oraz zostanie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie będą nosiły oznak użytkowania. 

   6. Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest przesłanie wraz z towarem oryginalnego, czytelnego dokumentu zakupu (faktury lub paragonu).

   7. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiana faktura, po otrzymaniu zwrotu towaru zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej w ciągu 10 dni roboczych Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

   8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonana przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   VI. Warunki reklamacji (niezgodność towaru z umową)

   1.Jeśli Klient stwierdzi niezgodność towaru z umową ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

   2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy złożyć oświadczenie woli wymagane ww. ustawą oraz odesłać reklamowany towar, wraz z oryginalnym dokumentem potwierdzającym zakup i wspomnianym oświadczeniem. 

   3. Sklep Internetowy AMI nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek za pobraniem.

   4. Podczas odbioru przesyłki, gdy tylko Klient zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości lub uszkodzenia paczki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Sklepu.

   VII. Dane osobowe

   1.Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Sklepu Internetowego AMI oraz ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji zamówienia. 

     2. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

     3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

     4. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego AMI ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

     VIII. Postanowienia końcowe

     1.Zawarcie za pośrednictwem Sklepu Internetowego AMI umowy sprzedaży na odległość następuje z chwilą złożenia zamówienia, pod warunkiem otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego zamówienie.

     2. Sklep Internetowy AMI dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) i przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

     3. Sklep Internetowy AMI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach Sklepu. Nowy Regulamin obowiązuje jedynie dla transakcji zawartych po jego opublikowaniu.

     4. Właściwość Sądu dla spraw spornych powstałych pomiędzy AMI Sp. z o.o. a Klientem będącym konsumentami i wynikających z realizacji niniejszego Regulaminu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AMI Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem – zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AMI Sp. z o.o.

     5. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

     „Ta witryna używa plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów i usług. Jeśli chcesz, by pliki cookies nie były zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.”

     do góry
     Sklep jest w trybie podglądu
     Pokaż pełną wersję strony
     Sklep internetowy Shoplo.pl