Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Dane Konsumenta:

Imię, nazwisko:....................................
Adres:….…………………………………………………………………………………………
Numer i data dokumentu sprzedaży:…………………………………………..…
Numer konta do zwrotu:............................
Nazwa Banku:........................................

Data złożenia oświadczenia: …………………………………………………………

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość dnia …………………………….. r. z AMI Spółka z o.o., potwierdzonej załączonym paragonem (lub innym dokumentem potwierdzającym sprzedaż).

Oświadczam, iż odsyłany produkt nie był w jakikolwiek sposób użytkowany i zostaje odesłany w stanie niezmienionym (niepogorszonym), w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z pełną jego zawartością. Do oświadczenia załączam oryginał dokumentu zakupu. Proszę o zwrot wpłaconej kwoty na podany wyżej rachunek bankowy.

________________________
czytelny podpis Konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl